Når du skriver tekster til hjemmesider, skriver du naturligvis i et fejlfrit dansk (eller andet sprog). Det er kun mindre professionelle virksomheder, der ønsker, at dårlig stavning og grammatik er en del af den profil, der tegnes online. Et godt sprog uden stavefejl signalerer troværdighed og professionalisme – og viser, at du tager dine læsere så alvorligt, at du læser korrektur. Det er banal viden. Men perfekt retskrivning kan faktisk være en hæmsko for dine placeringer i søgemaskinerne i nogle tilfælde.

På dansk er det fuldstændigt grammatisk korrekt at spare lidt på tegnene af og til. Når du f.eks. læser denne korte sætning:

En indretnings- og havearkitekt benytter både kugle- og tuschpenne i sit arbejde

– er du ikke i tvivl om, at det betyder: “En indretningsarkitekt og havearkitekt benytter både kuglepenne og tuschpenne i sit arbejde”. Vel?

Søgemaskiner er dumme

Nu er det værd at huske på, at søgerobotterne ikke er de skarpeste knive i skuffen, og at deres respektive hjembaser kun i begrænset omfang kan forstå dansk. Med det in mente skal du lige kigge på den første måde at skrive sætningen på igen.

Har du kigget? Kan du se, at der faktisk ikke står “indretningsarkitekt” eller “kuglepenne”? Der står reelt “indretnings-” og “kugle-“. Og det er det, søgemaskiner læser og forholder sig til.

Der er ingen vej forbi – du er nødt til at skrive den slags helt ud. Altså i hele ord. Det ser sikkert ikke så kønt ud, men det er i sidste ende et valg mellem at se godt ud eller skabe tekster, søgemaskinerne forstår.

Egentlig er det ganske logisk, men det er alligevel meget lidt kendt. Der er jo ikke noget at sige til det, for når vi læser en sætning som den første, er det hele ord, vi ser på den indre skærm. Derfor er det ikke lige for at tænke over, om søgemaskinerne ser det på samme måde. Det gør de ikke – og derfor skal du ikke skrive ordene på den måde på din hjemmeside. Og slet ikke i dine sidetitler (det er der mange, der gør).

Og det var egentlig bare det, jeg ville sige. Med ønsket om en god weekend:

Rosenstand out!