Begrebsforvirringen i min branche vil ingen ende tage, og derfor kan det virke skørt at rydde op i junglen af begreber ved at tilføje endnu en forkortelse – men der er faktisk god mening i det. I mange europæiske lande benyttes forkortelsen SEA – Search Engine Advertising, og det er en forkortelse der endnu ikke er slået igennem i Danmark. Tidligere i dag slog min kollega i branchen – Mikkel deMib – til lyd for, at begrebet indføres i Danmark. Og det vil jeg gerne støtte, for det kan hjælpe gevaldigt på forvirringen.

Den nye treenighed

Den helt overordnede ting er SEM – Search Engine Marketing. Det er – logisk nok – markedsføring i/via søgemaskiner som Google, Bing, Yahoo m.fl. Og det er markedsføring i ordets bredeste forstand – altså både AdWords og andre betalte annoncer samt den organiske søgemaskineoptimering.

SEO – Search Engine Optimization – er klart nok det, vi i daglig tale kalder for søgemaskineoptimering eller søgeoptimering. Og det handler udelukkende om de organiske resultater.

SEA – Search Engine Advertising – er, som navnet antyder, søgemaskineannoncering. Og altså en fælles betegnelse for AdWords og andre betalte annoncer i Google og andre søgemaskiner.

Det giver mening, ikke?

Hvorfor betyder det noget?

Ofte er der stor forskel på, hvad diverse aktører i markedet kalder tingene. Hvis vi kan få denne tredeling indført, vil der ikke være plads til forvirring, når der tales og skrives om emnerne på blogs, i debatfora og i kommunikationen med kunder, der i forvejen og med rette er mere forvirrede, end godt er.

Hvad siger du? Er du med på SEM, SEO og SEA?