Der er stadig gang i de danske ministeriers utrættelige kamp for at styrke Danmark!

Måske husker du den polemik, der var for et par måneder siden, hvor de brave og hårdt arbejdende embedsmænd i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling forsvarede Danmarks interesser i disse svære tider for landet med et krav om, at E-University ikke måtte hedde det?

Det er nemlig blevet forbudt i henhold til Universitetsloven.

Så må vi jo bare hedde E-Uni?

Lov er lov, og den respekterer vi selvfølgelig. Derfor var det oplagt at omdøbe E-University til E-Uni. Der er ganske mange virksomheder, der hedder noget med “uni”, så det skulle der jo ikke være noget galt med – troede vi.

Men nej! Et nyt brev fra de opmærksomme folk i ministeriet meddelte, at det måtte vi heller ikke. Da der udføres undervisning af en art på hjemmesiden, kan det forveksles med et universitet… Den lader vi lige stå et øjeblik.

Det er jo forfærdeligt, at vores ærede lovgivere og disses embedsmænd tror, at danskerne er så ringe kørende intelligensmæssigt, at de frygter, at den menige dansker kan forveksle mit site med et universitet. Men det tror de altså – og det er dem, der har fat i den lange ende.

Vi kunne selvfølgelig flytte hele skidtet her til USA i håbet om, at ministeriet så ikke gad retsforfølge os – men jeg er ret sikker på, at ministeriet i deres utrættelige kamp for at skabe et bedre og mere konkurrencedygtigt Danmark ville gå hele vejen. Så er de også fri for at tage sig af de mindre problemer som den dårlige folkeskole, mangel på højtuddannede IT-folk og andre ligegyldigheder.

Hvad skal vi så hedde?

Vi ved det ikke, og derfor spørger vi nu dig med en lille konkurrence. Hvis du vil deltage, kan du vinde seks måneders adgang til E-Uni (som det så snart ikke hedder mere). Reglerne er ganske enkle:

  1. Skriv dit forslag til et nyt navn som en kommentar her til indlægget
  2. Navnet skal være mundret og domænet til det skal være ledigt som .dk domæne
  3. Navnet må IKKE indeholde noget med “uni”
  4. Navnet må ikke indeholde ordet “SEO”
  5. Du skal komme med dit forslag senest den 12. august kl. 16 dansk tid
  6. Vi udvælger det forslag, vi bedst kan lide, og vinderen får seks måneders adgang til E-Uni
  7. Vi forbeholder os ret til ikke at vælge nogen af forslagene
  8. Hvis to eller flere foreslår det samme indenfor samme 5 minutter, og vi vælger det, finder vi vinderen ved simpel lodtrækning mellem de to første, der kom med forslaget
  9. Hvis du allerede ER medlem af E-Uni, får du lagt seks måneder oven i dit medlemsskab

Det var det. Lad os se, hvad I kan hitte på, så vi kan afhjælpe den store arbejdsbyrde i ministeriet lidt – og måske samtidig få frigivet deres tid til andre opgaver.

Rosenstand out!