En af de mange ting der gør det sjovt at arbejde med mit fag – søgemaskineoptimering – er, at gårsdagens sandhed ikke altid er morgendagens ditto. Gennem mange år – faktisk alle årene – har det været en sandhed uden forbehold, at søgemaskinernes robotter aldrig kunne følge links i “Forms” – altså i formularer, rullefelter etc. Faktisk er det en af de ting, som det efterhånden er lykkedes at overbevise flertallet af programmører om. Og så sker der pludselig noget i dag.

Nu melder Google ud, at de er begyndt at crawle links i forms på visse hjemmesider. På normalt “Googlesk” fortæller de, at der er tale om udvalgte sites med høj trust – og kommer så ikke nærmere ind på, hvad det skal fortolkes som. Kan du ikke lige huske, hvad det går ud på? Se her, hvad crawl, indeksering og ranking er.

Både på Googles officielle webmaster blog og hos Matt Cutts skrives der om de nye muligheder. Du kan selv læse om crawling af forms hos Google og hos Matt.

Hvad betyder det så?

Ikke en hel masse lige med det samme – for Google siger klart, at det kun er visse sites, der beæres med denne særlige opmærksomhed fra Googlebot. Og da du ikke ved, om du er i det selskab, kan du ikke forlade dig på, at links i dine forms bliver crawlet.

På lidt længere sigt kunne jeg godt se nogle yderst interessante Black Hat muligheder. Når disse bliver udnyttet, vil Google naturligvis justere efter det – og sandsynligvis undlade at crawle de sites, hvor det sker.

Men der er da åbnet for eksperimenter, ikke? Mon ikke vi vil se nogle sjove og kreative udnyttelser af Googlebots nyfundne evne udi crawl af forms? Jeg tror det!

Update 12. april: Det viser sig, at min yderst begrænsede forstand på internet og den slags har medført nogle misforståelser. Lad mig derfor præcisere: Google eksperimenterer med at udføre det med forms, rullefelter etc., som mennesker gør – altså udføre såkaldte queries. Resultaterne af disse følger de så og crawler indholdet.

For text boxes, our computers automatically choose words from the site that has the form; for select menus, check boxes, and radio buttons on the form, we choose from among the values of the HTML. Having chosen the values for each input, we generate and then try to crawl URLs that correspond to a possible query a user may have made.

Det var det, der fik sådan en amatør som mig til at kalde det, at Google følger links i forms. Jeg må nok hellere øve mig på at være mindre “dagligdags” i mit sprogbrug – eller overlade det tekniske til dem, der ved meget mere end jeg gør 🙂

Rosenstand out!