Som du måske ved, har jeg skrevet en e-bog med tilhørende videoer om at få mest muligt ud af Google AdWords. Den har været på markedet siden juli 2010. Da vi skulle finde på et navn til bogen, var det nærliggende at benytte “LEX, som vi allerede havde med SEO-LEX – og mindst lige så nærliggende at benytte AdWords i navnet.

Havde jeg tænkt mig lidt om, burde jeg have vidst, at det faktisk er forkert at benytte en anden virksomheds produktnavn (oven i købet et TM) i sit eget produkt. Jeg tror, min eneste undskyldning er, at jeg har betragtet AdWords som så generisk en betegnelse, at tanken end ikke strejfede mig.

Men medio november fik jeg en meget venlig henvendelse fra Google, hvor de bad mig ændre navnet til noget andet. Og jeg kan jo ikke sige andet, end at det er en yderst rimelig henvendelse. Derfor:

AdWords-LEX er død – AD-LEX lever videre

I løbet af de kommende dage skifter vi stille og roligt navn, webadresse, logo og alt det andet ud, så vi ikke længere benytter AdWords som en del af produktnavnet. Den nye adresse til at købe bogen om AdWords bliver: www.ad-lex.dk (ikke aktivt endnu)

Indholdet og alt andet er som før – nu bare under nyt navn.

Og som en krølle på halen: Jeg vil opfordre alle til at huske på at tjekke mulige navnekonflikter, inden et produkt eller en service navngives. Jeg har været heldig, at Google har anlagt en yderst pragmatisk og helt ned på jorden tilgang til, at jeg faktisk har overtrådt reglerne for brugen af deres beskyttede produktnavn. Jeg kunne lige så godt have fået en sag på halsen – og jeg kunne ikke have gjort noget ved den, for det er faktisk mig, der var galt på den.

Nu ved du, hvorfor den pludselig hedder AD-LEX.

Rosenstand out!